Kontaktujte nás

Guláš majster 2018 Horné Srnie

gulas majster 2018 - Guláš majster 2018 Horné Srnie

GULÁŠ MAJSTER 2018 HORNÉ SRNIE

 Sobota 07.07.2018 – Areál pri kultúrnom dome 

Termín uzávierky prihlášok: 15.06.2018

 

Prihlášky s názvom družstva a menom vedúceho zasielajte na:

info@hornosrnianskadychovka.sk  alebo sms na 0948 214 093

Registrácia sa stáva platnou po zaplatení štartovného poplatku na účet

Hornosrnianskej dychovky

Fio banka: IBAN: SK9083300000002701353801

Štartovné: 15,-€

10:00 hod. Prezentácia, zahájenie prípravného procesu
11:00 hod. Začiatok varenia gulášu
15:30 hod. Začína hodnotenie gulášu – Zahájenie predaja gulášov verejnosti
16:30 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu
20:00 – 21:00 hod. Zbalenie a upratanie súťažného stanoviska

 Sprievodný program.

Živá hudba, DJ pre deti, Atrakcie pre deti (nafukovací hrad, kreslenie na tvár)


Organizátor:  Hornosrnianská dychovka, IČO:51225492 , Súhradská 381/8,

                         914 42 Horné Srnie

 

Kontakt: info@hornosrnianskadychovka.sk, 0948 214 093

_________________________________________________________________

PODMIENKY:

Súťažné družstvá

 • Minimálny počet členov jedného družstva sú 3 členovia a maximálne 5 členov.
 • Nečlenovia nemôžu do varenia zasahovať!
 • Množstvo vareného gulášu nie je stanovené
 • Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku  a miesta trvalého bydliska.
 • Štartovné 15 EUR,
 • Predmet súťaže: Uvarenie guláša z ľubovoľného druhu mäsa.

 

Prihlášky

 • Do súťaže sa možno prihlásiť zaslaním prihlášky s názvom družstva a menom vedúceho na email: info@hornosrnianskadychovka.sk, alebo SMS na tel. 0948 214 093,
 • Registrácia sa stáva platnou po zaplatení štartovného poplatku v na účet
 • Hornosrnianskej dychovky Fio banka, IBAN: SK9083300000002701353801.

Termín uzávierky prihlášok je 15.06.2018 

 • Počet súťažiacich družstiev nie je obmedzený.

 

Organizačné pokyny

Prezentácia, zahájenie prípravného procesu 10.00 hod.

Začiatok varenia 11.00 hod.

Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvástôl a sedenie pre členov súťažného družstva, palivové drevo a 20 plastových        tanierov a lyžíc + 2 bochníky chleba.

 • Pomôcky na varenie (kotol, naberačky, nôž, dosky a pod.), mäso, masť a ingrediencie si zabezpečí súťažiace družstvo·

Mäso a cibuľa, príp. zemiaky nemôžu byť dopredu tepelne spracované, predvarené, pácovaním upravené, musia byť v surovom stave.  Súťažiaci sú povinní všetky ingrediencie potrebné na prípravu gulášu pripravovať priamo na mieste (krájanie cibule, mäsa a pod).

 • Guláš sa môže variť na rôzny spôsob (maďarský, kotlíkový, fazuľový, držkový a iné) podľa krajových zvyklostí.
 • Za čistotu, poriadok a disciplínu zodpovedá súťažiace družstvo v priestore, ktorý bude mať vytýčený.
 • Guláš sa nemôže variť na otvorenom ohni!
 • Porota začína hodnotenie gulášu o 15.30 hod. Do toho času musí byť varenie gulášu ukončené a týmto časom sa môže zahájiť predaj gulášu verejnosti!
 • Organizátori zabezpečia odbornú porotu a hygienický dozor. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. Hygienický dozor dohliada na čerstvosť ingrediencií a postupu varenia.
 • Každé súťažné družstvo môže poskytnúť guláš na predaj.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 16.30 hod.
 • Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 21.00 hod zbaliť upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.
 • Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť živú hudobnú produkciu, atrakcie pre deti,
 • Organizátor zabezpečí bufet s občerstvením a nápojmi..
 • Hodnotenie
 • Trojčlenná porota bude hodnotiť chuť, hustotu, farbu gulášu, mäso, zemiaky.

Ceny:

 • 3 súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší získavajú titul
 • „GULÁŠ MAJSTER  2018 HORNÉ SRNIE“.

 • 1. miesto: 100 €, pohár, medailu vecné ceny
 • 2.miesto: 50 €, pohár, medailu vecné ceny
 • 3.miesto: 30 €, pohár, medailu vecné ceny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *