Kontaktujte nás

Venujte nám 2%

2percenta - Venujte nám 2%

Venujte nám svoje 2 % dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Všetci zamestnanci, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby tak majú možnosť venovať 2 % dane tej organizácii, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky a je im navyše aj srdcu blízka.

 

O Vašu podporu sa uchádza aj Občianske združenie Hornosrnianská dychovka

 

Postup pri poukázaní sa líši podľa toho, či ste zamestnancom alebo si podávate daňové priznanie sami, alebo ste právnická osoba.

Pozn. Informácie k problematike darovania 2 % nájdete aj na www.rozhodni.sk

 

  1. a) Požiadajte vášho zamestnávateľa o vyplnenie:

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov (tlačivo)

 

  1. b) Vyplňte: VYHLÁSENIE ( tlačivo )o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom uvediete:

– vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,

– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane – suma nemôže byť nižšia ako 3,32€),

– zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka (treba uviesť rok 2018),

– identifikačné údaje prijímateľa:

Údaje sú predvyplnené

  1. c) pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží váš zamestnávateľ (údaj o daňovom úrade je uvedený v potvrdení). Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej dane v prospech vami vybranej organizácie.

 

POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30. apríla.

Tlačivo nájdete tu:

Vyhlásenie PDF

Potvrdenie o zaplatení